מרכיבי שווי חברה – פרמטרים נוספים

פרטים על הערכת שווי חברה

הערכת שווי מפעלים
על מנת לזהות ולאתר עסקה מוצלחת, או בכדי למכור בהצלחה חברה, יש צורך בביצוע הערכת שווי חברה בגישה מקצועית נכונה כפי שחברת  MergePoint מספקת. ההערכות מתבססות על אבחון נתוני הארגון ועל ניתוחים פיננסיים שיובילו לדוח הערכת שווי מפורט ושלם, המפרט את ערך המפעל עבור רוכשים ובתרחישים שונים.

 

אבחון וניתוח מצב החברה
כל הליך הערכת שווי מפעלים מתחיל באבחון וניתוח מצבה של החברה באמצעות בחינת תיקיה ודוחותיה, ניתוחי שוק וראיונות עם מנהליה. קבלת הנתונים מבוססת על רקע היסטורי של המפעל והמוניטין שלו, הכרת שירותיו ומוצריו השונים, וכן על היכרות השוק בו המפעל עובד בין היתר בכל הקשור לקהל יעד ולקוחות, ספקים, מתחרים בענף ומצב השוק המקומי והעולמי. בנוסף, יאובחן וינותח מצבו התפתחותי-עסקי של המפעל ומבנהו, כולל אגפיו השונים, מרצפת הייצור, משרדי הנהלה ועד מחסנים לוגיסטיים הנבחנים על מכשוריהם, כליהם ואמצעים טכנולוגיים. כמו כן, אנו נבדוק את מנועי הצמיחה של המפעל הכוללים גם תחזיות הכנסה וצמיחה עתידיות.

 

 ניתוחים פיננסיים
גורם משמועתי בהערכת שווים של מפעלים מבוסס על ניתוח מצבם הפיננסי, הכולל בין היתר ניתוח של דוחות ומאזני רווח והפסד, וביצועם של דוחות התאמה עבור רווח מייצג. כמו כן, ניתוחים אלו כוללים בחינת נתוני ביצוע ורווחים, בטחון ונזילות פיננסית, יעילות דרכי ניהולו של הון חוזר, וניתוח יציבותו של המפעל בהתאם למדד אלטמן. בנוסף, ניתוחים אלו נשענים על מתודולוגיות מתאימות כגון מכפילי רווח, היוון, תז”מ וערכים נכסיים.

 

מרכיבי דוח שווי ערך
דוח שווי ערך מפעל, אשר חברתנו מספקת לאחר הליך מקצועי, מדויק ומקיף, כולל את הערכת השווי של המפעל שצפון לצד תכנוני מס ותכנון מבנה מתאים של העסקה. כמו כן, הערכת השווי תיבחן במספר תרחישים שונים, לרבות התאמה למאפייני המבקש לרכוש את פעילותה היצרנית של החברה.

 

רוצים ליהנות מקיצור דרך לצמיחה, באמצעות תהליך מיזוג ורכישה?

לפגישת ייעוץ ב- מרג’פוינט לחצו כאן.

 

WhatsApp chat