עסקת מניות או עסקת פעילות?

עסקת מניות או עסקת פעילות?

אחת הסוגיות שעולות בכל עסקת רכישת חברה או מיזוג פעילות, היא מה יהיה אופי העסקה.

האם לשמר את המבנה המשפטי העצמאי של החברה המועמדת לרכישה באמצעות ביצוע “עסקת מניות” או לחילופין, למזג את פעילותה העסקית ואת נכסיה לתוך החברה הרוכשת ב”עסקת פעילות”. כך תבחרו את העסקה המתאימה לכם – הן כרוכשים והן כמוכרים:

רוכשים?

חשיפה לסיכונים

ברכישת פעילות חברה, באפשרותכם לבחור את הנכסים העסקיים המעניינים אתכם, ללא חשיפה לתביעות ולחובות שנוצרו בתקופה בה החברה נוהלה ע”י המוכרים.

כאשר אתם רוכשים חברה בעסקת מניות, אתם מקבלים על עצמכם את כל החשיפות העתידיות של החברה הנראות לעין בעת ביצוע הרכישה וגם כאלו שיצוצו בעתיד, כגון: תביעות משפטיות, חבויות ושומות מס, תביעות נזיקין, אחריות והתחייבויות נוספות. חשיפות אלו עלולות להוביל להוצאות ולהפסדים עבורם תצטרכו לקבל שיפוי מהמוכרים.

תהליך הרכישה

עסקת מניות מאפשרת בנושאים מסויימים תהליך רכישה פשוט יותר מאשר עסקת פעילות.

בעוד שבעסקת מניות השינוי בא לידי ביטוי בזהות בעלי המניות, רכישת פעילות היא מורכבת יותר וכרוכה בקבלת היתרים והסכמות מרשויות ומגורמים שונים.

לדוגמה: חברה שנמכרה בעסקת פעילות, מחויבת להסב את החוזים, המכרזים עליהם היא חתומה מול לקוחות וספקים וההיתרים שברשותה מול הרשויות השונות (כגון: ספק מורשה של משהב”ט , לקוח שמקורו בזכיה במכרז, רשיון עסק, תקנים ורשיונות אחרים שהחברה השיגה בשנות פעילותה  ), לטובת החברה רוכשת הפעילות – פעולה שעלולה להציב קשיים ואף להוביל לביטול חוזים או פתיחתם למו”מ מחדש. לעומת זאת, בעסקת מניות, הסבתם של החוזים, המכרזים וההיתרים, ברובם של המקרים אינה נדרשת כלל.

הטבות מס

עסקת רכישת פעילות מקנה הטבות מס בדמות הוצאות פחת  מוכרות לצורכי מס. כלומר, רכישת נכסים בעלי פחת ומרבית התשלומים בגין רכישת פעילותה יוכרו לאורך השנים כהוצאות פחת.

בעסקת מניות, עלות העסקה לא ניתנת להפחתה מיידית, אך היא תופְחת ממס רווח הון עתידי – אם וכאשר תמכרו את מניותיכם בחברה. רכשתם חברה הסובלת מהפסדים? כל עוד פעילות החברה הנרכשת סינרגטית לתחום פעילותכם, באפשרותכם ליהנות מהטבת מס באמצעות קיזוז ההפסדים שצברה תחת חסותו של הבעלים הקודם, מהרווחים שהניבה פעילותכם בחברה.

מעמד העובדים

בעסקת רכישת פעילות, העובדים בחברה הנרכשת יסיימו את העסקתם, יקבלו מהמוכרים את כל הזכויות המתלוות לסיום יחסי העבודה על פי חוק ויגויסו על ידכם, הרוכשים, בחוזי העסקה חדשים – על פי צורך. כך לא תהיו חשופים לזכויות שצברו העובדים אצל המעסיק הקודם ולהסכמים שחתמו עמו.

מוכרים?

נטל המס

בעת מכירת פעילות החברה, ההכנסות בגין המכירה יתווספו להכנסות החברה באותה שנת מס ועבורן תחויבו במס חברות (23% – נכון לשנת 2018). יתרת הסכום לאחר מס תנותב לקופת המזומנים של החברה. אם וכאשר תרצו למשוך את התשלום ששולם לחברה בגין עסקת מכירת הפעילות, וממנו נוכה מס חברות, תצטרכו להכריז על משיכת דיבידנדים, עליהם יחול מס דיבידנד ששיעורו נכון להיום הוא כ-  30% מהסכום שתמשכו מקופת המזומנים של החברה.

לעומת זאת, בעסקת מניות, בה אתם מוכרים את החברה על מניותיה, תחויבו במס רווחי הון של 30-40% בהתאם לגיל החברה ולשיעורי המס שהיו בתוקף לאורך שנות פעילותה.

מעמד העובדים

עסקת פעילות תחייב אתכם לפטר את העובדים שלכם ולשלם להם פיצוים וסכומים כספיים נוספים, המתלווים לסיום העסקת עובד על פי חוק.

לעומתה, עסקת מניות אינה מלווה, במרבית המקרים, בפיטורי עובדים , אלא שומרת על רצף זכויותיהם, מצמצמת את הסיכוי שהעובדים יבקשו לנצל מומנטום ולפתוח במו”מ לשיפור תנאיהם , או לחלופין יבקשו עם קבלת הפיצויים לסיים עבודתם בחברה.

מהי העסקה המתאימה לכם?

לשאלה זו אין תשובה חד משמעית.

אנו, בחברת Mergepoint, מלווים חברות רבות בתהליכי מכירה ורכישה, בוחנים כל מקרה לגופו וממליצים לצד אותו אנו מייצגים, על המסלול הנכון ביותר עבורו.

במקרים רבים הרוכשים מעדיפים, ממניעים משפטיים, לרכוש את פעילות החברה העומדת למכירה ואת הנכסים המעניינים אותם – ולא את מניותיה. עם זאת, ישנם מצבים בהם רכישת פעילות החברה היא אינה הצעד הנכון או איננה מתאפשרת.

באחת מהעסקאות שליווינו לאחרונה, בחנו שתי חלופות: רכישת מניות בחברה שעמדה למכירה,

או רכישת פעילותה. בבדיקות שערכנו הסתבר שהחברה הנמכרת אחזה בהסכם עם המדינה להובלת חומרים רדיואקטיביים. כאשר ניתחנו את החברה, את סל שירותיה ואת תמהיל לקוחותיה, הערכנו כי הסיכוי להסב את ההסכם הקיים עם המדינה לחברה הרוכשת, נמוך עד בלתי אפשרי. לכן, עסקת הפעילות ירדה מעל הפרק.

בעסקה אחרת, ליווינו את מכירתה של חברת “אשד שירותי סיעוד”. כאן הגענו למסקנה שעסקת פעילות לא תהיה ישימה, מכיוון שרוב ההסכמים של החברה נערכו מול המוסד לביטוח לאומי. מכיוון שצפינו שהמדינה תערים קשיים בתהליך החלפת החוזים מחברת אשד לחברה הרוכשת, המלצנו על רכישה במסלול עסקת מניות.

 עומדים למכור או לקנות חברה ומתלבטים בין עסקת מניות לעסקת פעילות?

 

 

WhatsApp chat